Welkom bij

Mediation@Claudia van Braak

Welkom bij Mediation@claudiavanbraak.nl

mediation@Claudia van Braak

In het dagelijkse leven kan het voorkomen dat relaties stroever verlopen. Dat het steeds ongemakkelijker wordt om met elkaar te communiceren. Een relatie is een duurzame verbintenis en zorgt voor een gevoel van welbehagen in het dagelijks leven. Dit kunnen verbintenissen zijn in zakelijke relaties, werkgever-werknemerrelatie maar ook in familierelaties.

Elke relatie staat of valt met goede communicatie. Als deze communicatie niet meer mogelijk is, ontstaat er vaak onbegrip. Vanuit dit onbegrip volgen weer conflicten.

Mediation@Claudia van Braak helpt graag bij het herstellen van de communicatie.

Samen op zoek naar de beste oplossing

Ik stel mij graag voor

Claudia van Braak, mediator

Mensen verbinden, ze weer met elkaar laten communiceren, dat geeft mij voldoening. Ik heb een groot empathisch vermogen en het is voor mij een tweede natuur om met uiteenlopende mensen om te gaan. Ik vind het een uitdaging om partijen, hoe ver ook van elkaar verwijderd, toch in gesprek met elkaar te brengen.

Samen op zoek naar de beste oplossing