Op weg naar
registermediator

Diplome MFN - Mediation@claudia van braak

Op weg naar registermediator

In december 2020 heb ik mijn basisopleiding tot mediator met succes afgerond. In 2021 ga ik de MfN-accreditatie afronden, waarna ik mijzelf als registermediator mag presenteren. Tot aan het moment van de MfN-accreditatie werk ik uiteraard wel conform het MfN-reglement. Zodra de accreditatie een feit is, zullen op deze pagina de weblinks naar de relevante MfN-pagina’s en -documenten verschijnen.

Het MfN-reglement houdt in dat het mediationproces verloopt volgens de regels van dit keurmerk. Daarnaast heeft het MfN gedragsregels opgesteld voor de mediator. De MfN heeft een klachten- en tuchtcommissie, die wordt uitgevoerd door de SKM (Stichting Kwaliteit Mediators).

Samen op zoek naar de beste oplossing