Waarom kiezen voor Mediation

Waarom kiezen voor mediation?

zelf de touwtjes in handen hebben

Mediation is een proces waarbij jullie de touwtjes in handen hebben. Met mijn hulp wordt het voor jullie weer mogelijk om samen in gesprek te komen. Jullie bepalen zelf hoe het probleem op te lossen. Bij mediation draait het niet om bewijs, maar om een oplossing. 

De uitkomst kan zijn dat jullie besluiten verder te gaan met de gemaakte afspraken. Of dat jullie besluiten er een punt achter te zetten. In alle gevallen levert mediation een uitkomst die door jullie gekozen en gedragen wordt. De juiste beslissing met een goed gevoel.

Mediation is een informele procedure vergeleken met andere methoden van conflictbemiddeling, zoals een rechtszaak of arbitrage. Daardoor is bij mediation de doorlooptijd van het hele traject ook korter. Bovendien zijn de kosten voor mediation lager dan van een rechtsgang of arbitrage. En bij mediation komen jullie zelf tot een oplossing van het probleem in plaats dat een rechter of arbiter de beslissing neemt.

Mediation is een betaalbare, snelle, kwalitatieve methode om jullie probleem op te lossen.

Samen op zoek naar de beste oplossing