Het mediationtraject

Mediationtraject@claudia van Braak

Het mediationtraject

Het mediationtraject bestaat uit een aantal fasen. Iedere mediator geeft echter een eigen invulling daaraan. Dat maakt iedere mediator uniek. In een mediationtraject werk ik met de volgende fasen: 

  • De openingsfase: van uitleg naar overeenkomst
  • De oriëntatiefase: van standpunten naar belangen
  • De onderhandelingsfase: van onderhandeling naar oplossing
  • De eindfase: van afspraken naar ondertekening

De openingsfase: van uitleg naar overeenkomst

Dit is de fase waar ik als mediator het langst aan het woord ben. In deze fase loop ik samen met jullie het mediationproces en de overeenkomst door. Iedereen kan vragen stellen die belangrijk zijn voor het gehele mediationproces. De openingsfase sluiten we af met de ondertekening van de mediationovereenkomst.

De oriëntatiefase: van standpunten naar belangen

Dit is een fase waarin jullie aan het woord komen. Jullie vertellen wat er speelt. Door gerichte vragen te stellen, kan ik snel tot de kern van jullie probleem komen. Ik breng in kaart wat er dwars zit en wat het doel is van jullie mediationproces. De communicatie tussen jullie wordt bevorderd, waardoor ieders belangen boven tafel komen.

De onderhandelingsfase: van onderhandeling naar oplossing

In deze fase is het voor jullie duidelijk waar de kern van het probleem zit. Jullie hebben ook inzicht gekregen in elkaars standpunten en belangen. Jullie kunnen weer met elkaar communiceren in plaats van tegen elkaar. In deze fase help ik jullie met onderhandelen om zo tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen.

De eindfase: van afspraken naar ondertekening

In deze fase werken we toe naar afspraken op papier, waarmee de oplossing voor het conflict is gevonden. Dit is de fase waarin de conceptafspraken eventueel voorgelegd kunnen worden aan een juridisch en/of financieel adviseur. Zodra jullie een overeenkomst hebben bereikt over de conceptafspraken, kunnen deze afspraken definitief gemaakt worden met een ondertekening van jullie beiden.

Samen op zoek naar de beste oplossing

Mediator oplossing - Claudia van Braak

Duur van een mediationtraject

Gemiddeld bestaat een mediationtraject uit twee tot vijf gesprekken. De gesprekken duren doorgaans 1,5 uur per keer, met uitzondering van de openingsfase.

Hoe lang het hele mediationtraject duurt, is wel afhankelijk van een aantal factoren. Het soort conflict bijvoorbeeld.  En ieders bereidheid om zich in te zetten voor het mediationtraject. Ook de tijd tussen de verschillende gesprekken en de onderhandelingsbereidheid van beide partijen beïnvloedt de duur.