Kosten

Kosten

Tijdens een kosteloze kennismaking zal ik de kosten voor de mediation met de partijen bespreken. Mijn kosten bestaan uit de uren die ik besteed aan de gesprekken, aan het lezen van relevante stukken en het opstellen van verslagen en overeenkomsten. Jullie bepalen zelf hoe je de kosten van de mediation wilt verdelen. De verdeling van de kosten komt in de mediationovereenkomst te staan. 

Ik stuur periodiek een factuur volgens de verdeling in de ondertekende mediationovereenkomst. Ook als een van de partijen besluit om de mediation voortijdig stop te zetten, stuur ik een factuur voor de bestede tijd, zoals in de mediationovereenkomst is opgenomen. Hetzelfde geldt wanneer er geen oplossing wordt bereikt voor het probleem.

Bijdrage in de kosten

In sommige situaties is het mogelijk om een bijdrage te ontvangen in de kosten van mediation. Dat kan door een zogenaamde ‘toevoeging’ aan te vragen: een gesubsidieerde bijdrage in de kosten van mediation door het Rijk. Of de toevoeging wordt toegekend, is afhankelijk van het inkomen en de mediationsituatie. Ga naar de website van Raad voor Rechtsbijstand om te kijken of het mogelijk is een toevoeging te ontvangen.

Toevoeging voor mediation is alleen mogelijk als de mediator is aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand. Mediation@Claudia van Braak is daar nog niet bij aangesloten. Komen jullie of komt een van jullie in aanmerking voor de toevoeging, dan ben ik bereid om samen te kijken naar de mogelijkheden om daar een mouw aan te passen.

Samen op zoek naar de beste oplossing